• Vi kan ikke betale full pris for dårligere barnehagekvalitet, sier Sally Nordtvedt, foreldrerepresentant ved Morvikbotn barnehage. Nå vil foreldre ved 12 barnehager kreve kraftig prisavslag.

TOR KRISTIANSEN

— Vi ser at det er færre voksne rundt barna. Barna får ikke den omsorg de har krav på. Da kan vi ikke betale full pris, sier Sally Nordtvedt, medlem av FAU ved Morvikbotn barnehage i Åsane til BT.

- Blir bare oppbevaring

Foreldre ved 12 barnehager i Åsane planlegger nå brev til kommunen der de krever 30 prosent prisreduksjon i barnehagene. Foreldrene vil sende brevet til byrådet og bystyret over helgen. De vil også ta kontakt med Fylkesmannen som tilsynsmyndighet for barnehagene.

— Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet der barna får omsorg og hjelp i sin personlige utvikling. Nå frykter vi en utvikling der barnehagen mer og mer blir oppbevaring. Det blir lovbrudd, mener Sally Nordtvedt. Hun understreker at foreldres mål ikke primært er redusert pris, men å få tilbake den tidligere standarden i barnehagen.

Barnehagene i Åsane har kuttet på ulike måter. Ved Morvikbotn barnehage er nær en hel stilling blitt stående ledig for å spare. Det blir ikke satt inn vikar de første 14 dagene ved sykdom. Heller ikke tas det inn vikar for å avvikle ferier. Hver dag har en av avdelingene enn voksen mindre rundt barna.

- Lovbrudd

— Sikkerheten til barna er ikke truet, men det pedagogiske tilbudet og kvaliteten vi betaler for er redusert. Klart vi foreldre reagerer på dette, sier Sally Nordtvedt.

Når det ytes egenandel i så stor grad som tilfellet er ved barnehagene, så skal virksomheten ikke bare vurderes etter offentlige rettslige prinsipper, men og etter prinsipper om avtalerett, sier Forbrukerrådet i en vurdering. Når virksomheten ikke har det innholdet som kreves, blir ikke driften tilstrekkelig etter barnehageloven.

— Barnehageloven kan ikke settes til side av økonomiske grunner. Det blir lovbrudd, påpeker Sally Nordtvedt. Foreldrene reagerer også på at dette kan skje i en tid der Bergen kommune selv går ut med en serviceerklæring om kvalitet i barnehagen.