Olsens forsvarer, advokat Helge Wesenberg, mener at hans klient ikke kan kjennes skyldig i mer enn legemsfornærmelse.

I løpet av lagmannsrettbehandlingen er det ikke bevist mer enn det Olsen selv har forklart, nemlig at han sendte Flaten ut for å gi Madsen juling.

At "smellejobben" endte med at Madsen ble drept, kan ikke Jarle Olsen ta ansvaret for, sa advokat Wesenberg i sin prosedyre torsdag.

Advokat Oscar Ihlebæk, som forsvarer Tor Helge Flaten, mente at hans klient ikke kunne kjennes skyldig i mer enn legemsfornærmelse med døden til følge. Heller ikke han hadde noe forsett om å drepe Madsen, påpekte Ihlebæk.

I sin tale til juryen trakk han frem både Liland— og Rødseth-saken, og presiserte at de måtte være 100 prosent sikre for å dømme noen for drap.

— Det er bedre at ti skyldige går fri, enn at en uskyldig blir dømt, sa han.

— Flaten skal dømmes for det han har gjort, men han skal ikke dømmes for drap, sa Oscar Ihlebæk.

I RETTEN: Advokat Helge Wesenberg og hans klient Jarle Olsen.
FOTO: GIDSKE STARK