Ifølge Oddekalv blir det spredd 100.000 tonn veisalt i Norge. Statens vegvesen alene strør rundt 80.000 tonn. Bare i Hordaland brukte veivesenet 14.000 tonn salt på veiene.

Oddekalv, som er leder for Norges Miljøvernforbund, viser til at forskningsparken i Ås har beskrevet veisaltets effekter på jord, vann og vegetasjon i en rapport i 1994. Her dokumenteres at saltingen forårsaker skader på vegetasjonen mer enn 50 meter fra de saltede veiene. Veisaltet gir sviskader på trær og busker. Og grunnvannsmagasiner med liten eller ingen gjennomstrømning, får et så høyt saltinnhold at vegetasjonen rundt sakte blir drept.

Alternativer finnes

Oddekalv mener at alternativet til salting er bedre brøyting kombinert med strøsand. Ved spesielt vanskelige forhold kan sanden varmes opp slik at den fester seg i snø og is.

Et annet alternativ er å bruke magnesiumklorid, hevder Oddekalv. Dette stoffet har bedre egenskaper enn salt om vinteren. Stoffet er mest kjent som støvbindemiddel på grusveier sommerstid. Denne egenskapen kan dessuten utnyttes for å dempe svevestøv-problemet om vinteren, mener Oddekalv.

Miljøkrigerens forslag møtes med en tommel mot jorden på Hordaland veikontor.

— Forbyr du veisalting, forbyr du også trafikk i tettbygde strøk vinterstid. Veisalt er det eneste som fungerer til en rimelig pris. Magnesiumklorid er tre til fire ganger så dyrt, og ikke noe alternativ, sier senioringeniør Gunnar Kråkenes.

— Hva med strøsand?

— Det er gjort forsøk som viser at 80 prosent av sanden er borte etter at 100 kjøretøy har passert den strødde strekningen. Nesten null effekt, med andre ord.

Salt truer Apeltunvannet

Laguneparken i Fana bruker 42 tonn salt på parkeringsplassene. Oddekalv hevder at dette saltet blandes med snø når det brøytes og samles ved bredden av Apeltunvannet på nedsiden av Lagunen Kjøpesenter. Miljøkonsekvensen av denne dumpingen er at saltinnholdet truer livet i dette vannet.

Driftsansvarlig Åge Pedersen i Lagunen Kjøpesenter møtte Oddekalv ved de store snøhaugene ved Apeltunvannets bredder i går. Miljøgeneralen krevde snøhaugene kjørt vekk og dumpet i Fanafjorden. I sjøen gjør ikke saltblandet snø skade, mener miljøgeneralen.

— Dersom du sørger for å fjerne snøen på en forsvarlig måte, er jeg fornøyd. Dersom du ikke gjør det, vil jeg politianmelde Lagunen Kjøpesenter. Dere må slutte med å dumpe denne snøen i Nordåsvannet. Laksen og sjøørreten der tåler ikke den sterke konsentrasjonen av salt, sa Oddekalv.

Dumper i fjorden

Åge Pedersen svarte at hensynet til de 1200 ansatte og de mange tusen kundene som hver dag er innom Laguneparken, tilsier at det er behov for å salte parkeringsplassene i tillegg til brøyting.

— Men jeg ser poenget med at det er nødvendig å kjøre bort snøen og at vi dumper den i Fanafjorden slik at Apeltunvannet ikke blir forurenset. Det skal jeg sørge for, sa Pedersen. Han regner med at det ligger 30 lastebillass på plassen.

På de veiene og gatene som veietaten i Bergen kommune har ansvar for å holde brøytet og strødd, går det med 4000 tonn salt, forteller driftssjef Atle Kleppe til Bergens Tidende.

Busstraseene må saltes

— Vi bruker salt i det vesentlige i busstraseene. Sideveiene blir fortrinnsvis strødd med saltblandet singel. Svært mange av traseene bussene bruker, har lange og bratte bakker. Bussene er så tunge og har så mange passasjerer, at vi mener de må ha svart dekke. Dermed må de saltes. Alternativet hadde vært å bruke kjettinger. Det ville skadet asfalten, særlig i sentrumskjernen. Asfaltslitasjen ville gitt mer forurensning og ekstremt dårligere veidekke, sier Kleppe.

Bilene ruster

Oddekalv er også bekymret for de omfattende rustskadene bilparken utsettes for som følge av veisaltingen.

— Transportøkonomisk Institutt har regnet ut at i gjennomsnitt ruster hver av de 2,2 millioner bilene i Norge for 3850 kroner i året. Minst en tusenlapp av dette skriver seg fra veisaltingen. Alt saltet utgjør altså både en miljøtrussel og en betydelig skadegjører på bilparken i Norge. Det er på tide at vi i Norge nå følger Canadas eksempel og forbyr veisalting fra neste vinter, sier Oddekalv.

SNØEN SKAL BORT: - Snøen bak meg må fjernes og dumpes i Fanafjorden, krever Kurt Oddekalv (til v.). Driftsansvarlig ved Lagunen Kjøpesenter, Åge Pedersen, sier seg enig i at snøhaugene må fjernes for å hindre forurensning av Apeltunvannet.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ