Samtidig danner politikere som mener de ble ulovlig overvåket en egen interesseaksjon. Aksjonen krever en uforbeholden unnskyldning fra statsministrene som var øverste ansvarlige for den ulovlige virksomheten som Overvåkningpolitiet (POT) drev.

Reidar T. Larsen, en av talsmennene for aksjonen, sier til BT at han mener unnskyldning fra de ansvarlige er nesten like viktig som erstatning.

— Overgrep

— Dette var klare overgrep som skjedde like fra Einar Gerhardsens tid som regjeringssjef. Først nå har vi fått bekreftet mistanker som vi påpekte overfor myndighetene gang på gang uten at en finger ble hevet. Mappene vi har fått innsyn i er bare bekreftelser på forhold vi visste og har påpekt før.

Hjellum mener regjeringene hadde god anledning til å undersøke den ulovlige overvåkingen da den pågikk.

— Mappene avslører en av makthavernes store unnlatelsessynder i etterkrigstiden. De representerer også et alvorlig angrep på rettssikkerheten for mange norske borgere.

Hjellum krever nå erstatning for den ulovlige overvåkingen han ble utsatt for. Blant annet gjelder det disse konkrete forholdene: n Telefonavlyttingen av Hjellums kontor på Universitetet midt på 70-tallet. I en periode ble det hevdet at Hjellum hadde koblet om telefonen selv.

  • Et rykte fremsatt blant annet i BT om at ml-bevegelsen drev våpentrening på sommerleire på Herdla. Dette ble aldri bevist.
  • Ulovlig overvåking på arbeidsplassen som kan ha bidratt til å stigmatisere Hjellum og ødelegge hans karriere.

Sønnen ønsker innsyn

Også Torstein Hjellums sønn, Frode, kommer til å vurdere å søke erstatning på grunnlag av opplysningene som er kommet frem i dokumentene POT registrerte på faren.

Da sønnen var i militæret i 1986, fikk han ikke sikkerhetsklaring for en spesielle jobb

— Alle, inklusive troppssjefen, syntes det var merkelig, sier Frode Hjellum som aldri har vært politisk aktiv. Han vil i nå søke om få innsyn i mappen sin.