I en bemerkning som ble sendt sorenskriver Steinar Velle i Indre Sogn mandag morgen skriver Tor Erling Staff at sorenskriveren må vike sete i saken fordi det er grunn til å frykte at han som fagdommer ikke vil kunne dømme tilstrekkelig uhildet.

Årsaken til at Staff frykter at sorenskriveren er inhabil er at sorenskriveren har foreslått at den hovedtiltalte i Beheim Karlsen-saken ikke bruker Staff som forsvarer, til tross for at hovedtiltalte uttrykkelig har sagt at han ønsker Staff. Sorenskriveren har foreslått forsvarerskiftet fordi Staff har problemer med å møte i retten på det aktuelle tidspunktet.

— Det synes som om sorenskriver Velle av en eller annen grunn treffer avgjørelser som går mot tiltaltes uttalte interesser i saken. Vi mener det er en særegen dommeratferd og det er grunn til å frykte at sorenskriveren ikke vil dømme tilstrekkelig uhildet i saken, sier Trygve Staff som har signert inhabilitetsinnsigelsen på vegne av Tor Erling Staff.

Sorenskriver Velle var ikke tilgjengelig for kommentar mandag formiddag.

Arve Beheim Karlsen ble funnet død ved utløpet av Sogndalselva for snart to år siden. To gutter er tiltalt for vold, trusler og rasisme mot ham.

NTB