— HSD tar ulykken inn over seg, men i det ligger det ingen erkjennelse av straffansvar, understreket selskapets advokat i sin prosedyre for Sunnhordland tingrett nå i formiddag.

Han avviste flere av aktors påstander om rutinesvikt og et lemfeldig forhold til gjeldende regelverk om opplæring.

— Aktor har dessuten gitt et grovkalibret og fortegnet bilde av de juridiske forholdene i saken, sa advokat Valen.

Han viste til at HSD hele tiden, både før og etter «Sleipner»-forliset, har fulgt alle direktiver og forskrifter fra Sjøfartsdirektoratet.

— Det er merkelig når påtalemyndigheten kommer skliende inn fra venstre med en tiltale for en praksis som er akseptert av direktoratet. Politi og påtalemyndighet angriper i realiteten hele hurtigbåtnæringen og myndighetene, sa HSDs forsvarer.

Aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, la tidligere i uken ned påstand om at HSD må betale en foretaksbot på fire millioner kroner for ikke å ha oppfylt gjeldende sikkerhetsforskrifter. Dette tilbakeviste advokat Valen blankt, og krevde HSD renvasket og frifunnet. Han gjorde videre retten oppmerksom på at det er vanskelig å navigere korrekt gjennom jussen på de aktuelle områdene.

— HSD må ikke dømmes på følelser. Det må være et reelt juridisk grunnlag for å domfelle selskapet, sa Valen, og minnet om at aktor innledet hovedforhandlingen med å trekke deler av tiltalen mot selskapet.

— Når selv riksadvokaten snubler når tiltalen blir tatt ut, viser det bare hvor juridisk vanskelig denne saken er, sa Svein Aage Valen.

AdVOKAT: Svein Aage Valen.
FOTO: TOR HØVIK