MARIT HOLM marit.holm@bt.no 21-åringen som kom til mottaket på Voss i januar, skal ha trukket kniv da han fikk beskjed om å flytte til et fellesrom der han måtte dele dusj og do. Dette avviser tiltalte, som hevder at han bare har protestert mot de hygieniske forholdene på asylmottaket på Voss.

— Vil mannen bli utvist fra Norge dersom han kjennes skyldig etter tiltalen?

— Ikke automatisk. Det er det UDI som må svare på. Men utfallet av saken vil selvsagt få betydning for hans søknad om å få opphold i Norge, sier aktor, politiadjutant Børje Lihaug Hoff ved Hordaland politidistrikt.

Voss heradsrett vil avsi dom i saken innen fredag.