BJARNE KVAMbjarne.kvam@bt.no — Dette er en av de verste sakene jeg har sett, sier Sæleviks advokat, Arvid Sjødin, til Bergens Tidende.Hans inntrykk er at det er en økende tendens til falske sex-anmeldelser i samfunnet. - Det kommer blant annet av at kvinneorganisasjonene er for ukritiske til dette problemet, samt at påtalemyndigheten bare i få tilfeller har reagert mot slike løgner, mener Stavanger-advokaten. Kan avgjøres raskt Sæleviks advokat tror erstatningsoppgjøret med staten kan bli raskt avgjort - kanskje i løpet av noen måneder. Kravet vil i detalj bli utformet i løpet av noen dager.De to største enkeltpostene er Geir Sæleviks utgifter til private etterforskere, som han måtte hyre inn for å renvaske seg. Denne posten er på over 400.000 kroner.- Den andre store posten er tapte arbeidsinntekter og konkrete utgifter Geir Sælevik selv har hatt i løpet av de syv årene han har kjempet for å bli renvasket. Utgiftene her er på linje med kostnadene til privat etterforskning, opplyser advokat Sjødin. 44-åringen fra Fitjar har også hatt utgifter til to advokater, samt en rekke utgifter til reiser, telefon og annet.Alt i alt anslår Sjødin at Sæleviks konkrete utgifter beløper seg til ca. en million kroner. Oppreisning På toppen av dette kommer så et oppreisningsbeløp, som skal være plaster på såret for syv års uberettigede anklager.- En annen klient jeg har, som ble frikjent for incest-anklager etter to år, fikk 100.000 i oppreisning, sier Sjødin, som anslår Sæleviks krav i denne sammenheng til ca. 350.000 kroner.Dermed blir det samlede kravet overfor staten vel 1,3 millioner kroner. Det er forhørsretten som skal utmåle beløpet. - Men først skal Hordaland politidistrikt få uttale seg. Så får vi se om de nå har lært seg å svare på brev, sier advokat Sjødin. Hans erfaring fra denne saken er at det har tatt opptil 10 måneder å få svar fra politidistriktet.

fakta/Sælevik-saken* Geir Sælevik (44) fra Fitjar ble i 1994 anmeldt av sin fem år yngre søster for å ha voldtatt henne daglig og ukentlig fra hun var syv år og "til det siste". Dette innebærer en anklage om mange tusen voldtekter.* Anklagene ble fremsatt midt i en bitter familiestrid om en eiendom. Også broren ble anmeldt. Brødrene mener de ble utsatt for et komplott.* Begge anmeldte søsteren for falske anmeldelser. Politiet brydde seg ikke om å etterforske det.* 9. mai ble Geir Sælevik renvasket for anklagene, etter syv års kamp. Riksadvokaten valgte å henlegge saken som intet straffbart forhold.

Les også: 25-åring dømt for falsk voldtekt