Finansbyråd Trond Tystad sier til Bergens Tidende at dersom Fjell er eneste landkommune som krever spesialbehandling, så er det mulig for Bergen å steppe inn og dekke Fjell sin andel.

— Vi skal ikke la en liten tue velte et så stort lass.

Bergen betaler

— Betyr det at Bergen kommune er villig til å betale de aksjene Fjell skulle kjøpe fra Fusa?

— Må det vurderes, vil et bli vurdert. Men det går en grense. Dette er en solidarisk avtale. Vi kan ikke se at altfor mange bryter ut, sier Tystad.

I Fjell kommunestyre i går kveld var det ti millioner kroner det hele handlet opp. Der irriterer politikerne seg over at Fjell bare får selge en tredel av sine BKK-aksjer, mens Fusa, Os, og Osterøy får selge alle sine.

Nekter å kjøpe

Det var til å leve med så lenge Bergen kjøpte resten av BKK-aksjene til Osterøy og Os. Men da de øvrige kommunene skulle betale resten av Fusa sine BKK-aksjer, var det stopp. Det ville koste Fjell kommune ti millioner kroner.

Et flertall av Høyre, Frp, Sotralisten og SV sier de aksepterer salget, men de er ikke med og betaler for Fusa sine aksjer.

— I vedtaket klargjør vi at vi ikke vil bruke ti millioner til dette, sier Høyres Tore Mjeldheim. Han fremmet forslaget i kommunestyret i Fjell og legger ikke skjul på at avtalen med Fusa fikk begeret til å renne over.

Tror på løsning

— Vi i Høyre ønsker primært å selge oss helt ut. Det er lite realistisk å få til. Men da opplever vi det som lite solidarisk at noen får lov til å bryte ut, sier Mjeldheim.

For Trond Tystad kommer vedtaket i Fjell ubeleilig. 28. februar går fristen Statkraft har satt for sitt kjøpstilbud ut. Innen den tid må alle eierkommunene har akseptert avtalen. Sier noen nei, faller etter alt å dømme prisen.

— Nå får vi først se hva alle kommunestyrene vedtar. Foreligger det noe problem i etterkant må vi forsøke å løse det.

For Bergen kommune står det om 1,2 milliarder kroner, for Os kommune om 300 millioner kroner. Går salget i vasken, får begge kommunene budsjettproblemer. Tystad var i går kveld likevel rolig.

— Jeg regner med at dette går greit.

Ordfører Terje Søviknes i Os var mer oppbrakt.

— Jeg synes det er merkverdig at Fjell skal velte en avtale som er god for alle parter. De hadde hatt en sjanse da vi brøt ut før jul, men de sto igjen på stasjonen.