— Filmoppgaven reddet nok de fleste. Den var fin, mener Jørgen Haga og Ken Tommy Fromreide. Vi treffer dem på uteplassen ved Tanks videregående sko-le. Årets eksamen for russen er i gang. De har akkurat levert sine besvarelser og puster lettet ut. Fint vær ute gjorde det varmt med dårlig luft inne.

For første gang er årets avgangseksamen i videregående skole lagt til juni. Russen har fått et par uker etter 17. mai til å komme til hektene etter russefeiringen. De to synes det var godt å komme i gang. De har forberedt seg lenge.

— Mer sentrale tema kunne vært valgt i årets oppgaver, mener lektor Jon Severud. Flere av oppgavene betegner han som interessante, men krevende. En oppgave synes han i for stor grad opp-fordrer til oppramsing av fakta. Han ønsker bedre formulering av oppgavene neste år.

Elevene kunne velge en av fem oppgaver i norsk hovedmål. Første oppgave var to tekster av Øystein Rottem og Knut Nærum om Knut Hamsun. Nærums tekst er ganske humoristisk. Her skulle de gjø-re greie for det bilde tekstene gir av Hamsun og hans forfatterskap.

Tekster av Dorothe Engelbretsdotter, Petter Dass og Ludvig Holberg var utgangspunkt for oppgaven om litteraturen på 1600- og 1700-tallet.

Filmoppgaven var nr. 3. Her skulle elvene gjøre greie for synet på film og TV-serier som kommer frem i teksten "Film er best på TV" av Brita M. Engseth fra Dagavisen.

I fjerde oppgave var utfordringen å sammenligne tekstene ”Drykk” av Hulda Garborg og "Søt når du myser" av Andreas Viestad med tanke på skrivesitua-sjon, innhold og virkemidler.

Siste oppgave dreide seg om purisme eller språkrensingens rolle i språkhistorien. Hvor viktig er det å verne om språket til et lite folk?