Pengane må koma snarast slik at dei foreslåtte tiltaka kan gjennomførast og forsvaret kan styrkast.

Senterpartiet ønskjer eit forsvar tufta på allmen verneplikt. Derfor er det viktig at forsvaret også går inn på andre område enn det ein har hatt tradisjon for. Partiet ser for seg vern av energiforsyninga og installasjonar offshore, beredskap mot miljøkrisar og naturkatastrofar, samt matvareberedskap.