Forfallet er så omfattende at gjeldende forskrifter åpenbart blir brutt. Det er også politikerne i Bergen vel klar over; et flertall i Bergen bystyret har flere ganger gitt seg selv (= Bergen kommune) utsettelse med å innfri de krav som gjelder for inneklima i skolene!

Så enkelt er det å slippe unna når det offentlige som leverandør møter offentlig krav til den virksomheten som det offentlige selv faktisk har monopol på!

Like enkelt er det neimen ikke i privat sektor, eller for den enkelte innbygger, om man havner i «klammeri» med offentlig myndighet! Ap har sammen med KrF, V og Sp styrt Bergen i mange år. Manglende vedlikehold og økende etterslep i vedlikeholdet er vel kjent i Bergen kommune; det gjelder kommunale utleieboliger, kommunale skoler og også kommunale bygninger generelt. Det har ikke manglet på dokumentasjon og eksempler som tydelig viser frem grove eksempler på omfattende forfall; men det har først og fremst manglet politisk vilje til å ta problemene på alvor! Hva slags «verdiholdning» er det som vises frem her?

Elever i bergensskolen som nå møter til nytt skoleår, tilbys altfor mange steder toaletter, dusjer, inneklima og bygningsmessig standard som ikke holder mål.

Skolene er elevenes arbeidsplass. Mange av disse arbeidsplassene ville ganske sikkert vært stengt dersom arbeidstakerne hadde vært voksne. I den styrtrike oljenasjonen Norge tilbys også elevene i grunn— og ungdomsskolen en forfallsstandard. Etter Frps mening er dette helt uakseptabelt.

Det må nok statlig innsats til for å ruste opp skolebygg, men det trengs også lokalpolitisk vilje til å prioritere kommunale midler til dette. Her må foreldrene bruke innbyggermakt!

Min oppfordring er at foreldre i samarbeid med klassekontakter og FAU på skolene gir både skolens ledelse, bydelens ledelse og byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen klare meldinger. Og mitt råd er å gi følgende klare melding: Sett frister for å ordne opp – ellers krever vi skolen stengt!

Mitt råd er videre å kontakte Arbeidstilsyn og Fylkeslegen (evt. Statens Helsetilsyn) for å fremtvinge en reaksjon fra tilsynsmyndigheter på de elendige arbeidsforholdene som tilbys elevene i bergensskolen!

Med Frps skolepolitikk vil statlige penger følge hver elev – eleven og foreldre kan opptre som kunde.

Ingen kunde vil akseptere å bli behandlet på en slik måte som Den kommunale monopolskolen behandler elever og foreldre!