Vi har nok av eksempler på personer, både norske og utenlandske, som reelt har vært utsatt for drapsforsøk uten å få verken alarm— eller politibeskyttelse etter opptil flere politianmeldelser. Konsekvens: Noen av disse ble til slutt drept. Hvorfor? Enten har ikke politiet forstått alvoret i drapstruslene, eller så har de ikke hatt ressurser å sette inn i form av alarm og/eller politibeskyttelse. Det er svært uheldig og urettferdig om Krekar skal prioriteres beskyttelse kun på mistanke ...

Nei, først må de som venter på personalarm og som kan dokumentere å ha vært utsatt for drapstrusler, flere av disse med skader etter drapsforsøk, sikres optimal politibeskyttelse. Så får Krekar finne seg i å vente til det eventuelt skulle bli ledig kapasitet og ressurser - bakerst i køen.

MERETE BIRKELAND, KRF, BERGEN BYSTYRE