— Lærerne «tvang» oss til å være selvstendige. Det var et kreativt kaos i starten. Noe gikk dårlig, noe gikk bra. Men vi lærte utrolig mye, forteller elevene Maren Helen Haukedal, Even Langeland Thomsen, Caroline Maubach og Lorentz Erland Linde. De går i klasse 2 A og 2 C ved Bergen Handelsgymnasium.

I fjor var de prøvekaniner i fornyelse. Resultatet er så godt at skolen i dag fremheves som en mønsterskole på landsplan.

— Jeg har beveget meg fra tavlen og ned til elevene. Nå snakker jeg mindre og svarer mer på elevenes spørsmål. Jeg opplever at elevene er blitt flinkere til å hjelpe hverandre, sier erfarne Bjørn Flølo med 35 år bak seg som lærer. Gradvis har han fornyet seg, men gjennombruddet kom i fjor.

Slipper elevene fri

Bergen Handelsgymnasium har sluppet elevene fri. De har initiativet. Lærerne er der som veiledere. Utradisjonelle tidsplaner er forsøkt. Elevene har lært å kritisk vurdere egen innsats. De lærere gjennom samarbeid, jobber i prosjekt og lar problemene styre læreprosessen.

40 elever i to klasser og åtte lærere var med på prosjektet siste skoleår. I år er 20 lærere og 150 elever med. Klasserom og fellesrom brukes annerledes. Elevene jobber med fire prosjektarbeid i løpet av ett år. Elevene lærere å reflektere og resonnere, ikke bare lese seg til et svar. Datamaskiner brukes mye.

— Noen av oss har kuttet lærebøkene og bruker heller det vi finner på nett. Hver elev har sin egen mappe som vi lærere vurderer en gang i måneden eller hvert halvår. Den danner grunnlaget for standpunktkarakteren. Elevene kan selv bedre vurdere egen utvikling, sier lærer Liv Soulère. Elevene nikker.

Bedre karakterer

— Fraværet har vært svært lavt, kun to prosent, mens det kan komme opp i ti, opplyser prosjektleder Margrethe Fredhøi.

— Det er ikke lenger så kjedelig på skolen. Vi hadde det variert og gledet oss daglig til å treffe de andre, sier elevene.

Lærerne har ukentlig hatt tre timer lange møter der de har samkjørt opplegget. - Nettopp det nære samarbeidet har gitt oss bedre forståelse for hverandres fag og måte å jobbe på, mener Margrethe Fredhøi, Bjørn Flølo og Liv Soulère. De synes elevene har tatt ansvar.

Tar ansvar

– Det var heller en utfordring og ikke vanskelig å ta ansvar. Vi hadde dårlig samvittighet om vi sluntret unna og fikk noen ganger ikke fred før vi gjorde det litt bedre. Så ble det mindre lekser og lettere å legge opp fritiden når vi hadde gjort en innsats på skolen, sier Maren Helen Haukedal, Even Langeland Thomsen, Caroline Maubach og Lorentz Erland Linde.

FORNYELSE: – Det er ikke lenger kjedelig på skolen. Vi har lært utrolig mye, sier Caroline Maubach (t.v.), Maren Helen Haukedal, Even Langeland Thomsen og Lorentz Erland Linde.
FOTO: TOR KRISTIANSEN