— Lærere i Hordaland forteller at dette er det kurset som har satt dem best i stand til å takle de utfordringer ungdomsgruppen gir dem. Vi er glad for at vi nå skal få spre det til flere fylker, sier utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde i Hordaland. Utdanningsminister Kristin Clemet har gitt henne i oppdrag å utvikle et landsomfattende opplegg. Møre og Romsdal og Aust-Agder får tilbudet alt i år.

Fem kommuner

Kreativ problemløsning i skolen, KREPS, er opprinnelig et kanadisk prosjekt utdanningsdirektør Per Kvist tok hit for fem år siden. 20 lærere i Kvinnherad, Kvam, Lindås, Askøy og Stord var de første som fikk et to uker langt kurs. Tretten har dessuten fått videre opplæring i Canada. Kvinnherad er den kommunen som har satset mest systematisk på prosjektet.

Prosjektet demper urolige elever og hjelper de tilbaketrukne til å hevde seg mer. Elevene arbeider særlig med å kjenne og takle følelser, ikke minst sinne. Selhevdelse, empati, kreativ og kritisk tenkning og hvilke verdier som er viktig for dem, står også på programmet. De lærer å stå imot press, finne nye måter å reagere på når de møter motstand og lærer så se en sak fra både egen og andres synsvinkel.

Tro på seg selv

Kjellbjørg Lundes stab har utviklet det videre. Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen har dessuten forsket på det. Terje Mange, Ole-Johan Eikeland, Arve Asbjørnsen og Terje Ogden fant at elevene lærte mest om konfliktløsning og fikk større tro på seg selv. Trivselen på skolen økte og for noen smittet den over på andre fag. De fant også at elevene utviklet mer empati enn andre.

— Opplegget er ikke den eneste saliggjørende. Men vi tror det utvikler miljøet på skolen. Vi vet dessuten at elevene lærer mer når miljøet er godt, sier Kjellbjørg Lunde.