I årevis har de som tjener mest, fått mest. Bør vi ikke snu denne utviklingen?

Det handler rett og slett om anstendighet. At folk i full jobb etter 10 år i yrket ikke kan forsørge seg selv — det er uanstendig.

Barnehageassistenter, vaktmestere, pleieassistenter og hjemmehjelpere gjør en jobb samfunnet ikke klarer seg uten. Vi har enda til gode å høre noen som forsvarer at disse og andre tjener hundre og noen og sytti tusen i året. Vårt hovedkrav til årets lønnsoppgjør er derfor 230.000 i minstelønn til dem som har 10 år eller mer i jobben.

I norske kommuner produseres det velferd hver dag, av menn og kvinner som er stolte av den jobben de gjør.

Det er på tide at de får en anstendig lønn.

Arbeidsgiver har foreslått et nytt lønnssystem. Et system som vil kunne medføre at de med svakest lønnsutvikling må være med på å bidra til å betale høye lønninger til dem som allerede har mye.

Det systemet vi har i dag, som fullt ut ivaretar behovet for lokal lønnsdannelse, gjør at de mannsdominerte miljøene på toppen har hatt en dobbelt så stor lønnsutvikling som de kvinnedominerte miljøene på bunnen.

Norsk Kommuneforbund er klar til å kjempe for et solidarisk lønnsoppgjør.

RONALD BERNTZEN,

LEDER NORSK KOMMUNEFORBUND I BERGEN