Dette er ned 4,7 prosent fra forrige lokalvalg og de gule har med det tapt tre mandat i bystyret. Nå sitter de igjen med bare fire personer. Årsakene til KrFs fall er mange og det er vanskelig å gi noe fasitsvar på hvorfor de har tapt så mye. Fra en småbarnsmors ståsted er det likevel fullt mulig å si noe om hvordan en oppfatter dette partiet nå, og spesielt etter at de startet samtaler med Høyre og Frp, de to partiene som står lengst fra KrF sine hjertesaker.

Først må det selvsagt sies at eksterne faktorer som Medhaug-saken, rusbrusdiskusjonen og regjeringsslitasje kan forklare en del av den nasjonale trenden for KrF. Alle har sett at partiet har slitt med å få profilert sine saker fordi de har druknet i Høyres privatiserings— og skatteletteiver. Frustrerte lokalpolitikere fra KrF har landet rundt tipset Valgerd & Co. om den svake kommuneøkonomien uten å bli hørt. Svaret har kanskje vært at «vi må belite oss i regjeringen for det kan rakne for oss». Og det fikk hun faktisk helt rett i. Lokalpolitikere er forbannet på KrF fordi dette partiet snakker så varmt om lokalt selvstyre, god økonomi og trygge velferdstjenester. Men når Kjell Magne Bondevik lar Erna Solberg få stramme grepet rundt kommunene hardere og hardere uten at noe skjer - ja, da kommer frustrasjonen, og det fra KrFs egne rekker også. Det beste eksempelet på det finner vi i vårt eget nærområde: Tysnesordfører Lorentz Lunde som ikke ville ta gjenvalg på grunn av hans egen regjerings kommunepolitikk!

Men KrF sjokkerer ikke mest med feile politiske prioriteringer i regjering og storting. Det som sannsynligvis har ført til dette partiets fall blant folket er at de hele tiden skal åle seg inn i de maktposisjonene som finnes. Det gjør de ved å hoppe fra samarbeid med Ap til Høyre og Frp - og tilbake igjen dersom de ser at det gir dem noen fete verv. Se nå bare på hva som har skjedd her i byen. De har forkastet velferds- og miljøalternativet mellom sentrumspartiene og Ap til fordel for Høyre og Frp. De skal nå sitte og styre sammen med steng-grensene-for-synlige-innvandrere-Kenneth Rasmu s sen, jeg-har-ikke-peiling-på-politikk-Herman Friele og ekskluder-dem-først-som-sist-Liv Røssland. Forstå det den som kan. KrF i Bergen bør ha dårlig samvittighet for det de er i ferd med å gjennomføre. Velgerne kommer til å huske KrF sine ord om ikke å styre byen sammen med Frp. At KrF nå er i ferd med gjøre det, er ikke annet enn et regelrett løftebrudd og et bevis på at de faktisk er villige til å svelge så store kameler som mulig for å kunne sitte med makten. Det er uforståelig at KrF tror dette vil være med på å gjenopprette tilliten mellom partiet og velgerne. KrFs snuoperasjon i byen, fylket også for den del, er bare nok et eksempel på hvor lett det er for KrF å hoppe. De hopper når de får teften av posisjoner, eller kan det være at Kjell Magne ringte og ga beskjed?

Beklager KrF, men dere har et alvorlig forklaringsproblem og det er tydelig for alle at dere har satt dere i fanget på de blå. Dette er ikke politikk, men en desperat og utspekulert metode for å holde på makten. Det er et dristig prosjekt, for om to og fire år er det nytt valg. Dere hadde nok vært best tjent med å holde dere til gamle venner som har større visjoner for byen enn å selge BKK og asfaltere igjen Festplassen. Lykke til videre.

Wenche Nesje, AUF i Hordaland