Av Arne Sortevik, kommunalråd/gruppeleder Frp leder Komité for Helse og Sosial, Service og Utvikling og Teknisk Miljø

At meningene var og er delte i KrF er vel kjent; partipisken ble brukt flittig under behandlingen av saken.

Nå svikter KrF igjen; og denne gangen er det de yngste av kommunens innbyggere det går ut over.

Det har lenge vært en «barnehageallianse» i bystyret; partiene KrF, V, H og Frp har sammen lagt grunnlaget for en ny barnehagepolitikk i Bergen.

Grunnstenen i denne politikken har vært likebehandling av kommunale og private barnehager; en likebehandling som også vil likestille barn i Bergen!

I forbindelse med behandlingen av Barnehagebehovsplanen har partiene i «barnehagealliansen» ført drøftelser om et felles forslag. Drøftelsene har pågått over en tid; men 18.4. — dagen før Komité for oppvekst skal behandle saken - melder partiene KrF og V at de trekker seg fra «alliansen» og i stedet støtter byrådet der Ap legger føringene for barnehagepolitikken i Bergen.

Det kan se ut som om partipisken er brukt igjen!

KrF vil altså «stue» sammen barnehagebarn, satse på «lavvo-løsninger» og fortsatt «tyne» de private barnehagene - i særdeleshet bedriftsbarnehagene.

Det er grunn til å minne om at de såkalte «bedriftsbarnehagene» omfatter en rekke høyst ulike eiere/interessegrupper; ofte er det foreldre som ansatte som har organisert og finansiert bedriftsbarnehagen. Kommunen er avhengig av at disse barnehagene fortsetter og utvider sin drift!

Frps oppskrift er likebehandling av barn gjennom likebehandling av private og kommunale barnehager; helst gjennom kommunalt tilskudd fordelt direkte til foreldre som etterspør barnehageplass.

Vi vil gjøre det attraktivt for private å bygge flere barnehager; skal vi få full barnehagedekning må alle typer «private drivere» motiveres til å satse på barnehagedrift.

Frp beklager at KrF igjen velger den sosialistiske side i viktige saker.

Er det igjen SV som skal sikre KrF og byrådets forslag?

Frp konstaterer at slike viktige saker ofte viser frem holdninger til viktige verdier i tillegg til selve saken. Da blir det ekstra beklagelig å registrere at KrF svikter!

Når vi Frp i tillegg ser at KrF i enkeltsaker også viser frem forbausende verdisyn - f.eks. i sakene om erstatning til ofrene fra Morgensol Barnehjem - kommer vi faktisk i tvil om menneskesynet til KrF.