Nå er KrF i ferd med å begå et svik mot lokaldemokratiet og velgernes ønsker. Med fire representanter i det nye bystyret, prøver partiet å sikre den ukjente Kristian Helland å fortsette som ordfører i fire nye år. For å få dette til, kan de være villige til å samarbeide med RV som også har fire representanter i bystyret. De er selvsagt også lystne på å fortsette samarbeidet med SV og Ap.

I mye større grad enn Oslo, er Bergen en borgerlig by. Velgerne i Bergen har i mange tiår stemt borgerlig, uten at de er belønnet med et borgerlig styre de siste 16 årene. Når KrF på denne måten nærmest peker nese til sine velgere, er det helt naturlig at partiet nå opplever en velgerflukt, og for dem et katastrofevalg. I partiprogrammet til KrF er det kristne verdigrunnlaget og moralske holdninger bærebjelker. Dersom partiet nå igjen nekter byens største parti ordføreren og en styringsdyktig byregjering, er det en hån mot det som er igjen av deres egne velgere, det er en hån mot deres eget partiprogram, og det er en hån mot det samarbeidet som partiet har i landets regjering.

Men først og fremst er det en hån mot selve bydemokratiet som i fremtiden vil være med på å øke politikerforakten og en ytterligere katastrofal mangel på deltakelse ved lokalvalg. Underskogen til KrF består av mange lavkirkelige organisasjoner, og mennesker som bekjenner seg til kristne grunnholdninger. Partiet har som ingen andre blandet sammen kristendom og politikk, og faktisk basert sin eksistens på denne sammenblandingen. Et basistrekk i den kristne etikken, er humanisme og rettferdighet. Velgernes rettferdighetssans er så absolutt til stede ved et lokalvalg, og det bør i særdeleshet respekteres av KrF.

Nå skjedde det paradoksale at det var Høyres ordførerkandidat, Herman Friele, som ene og alene sørget for at hans parti fikk 18 plasser i bystyret. Monica Mæland, som var Høyres byrådslederkandidat, kom helt i skyggen av Friele i valgkampen. Med dagens politiske system, er dette en av valgets store pussigheter, da det er byrådslederen som har makt, mens ordføreren bare er møteleder og paradefigur. Dersom KrF likevel kommer til fornuft, vil Friele få oppleve denne sannhet, og kanskje begynne å arbeide for at byregjeringen nedlegges og at styring etter formannskapsprinsippet gjeninnføres i Bergen kommune. Skal han dessuten lykkes i å spare penger og gjeninnføre økonomisk balanse i kommunen, er en endelig begravelse av bybanen en god begynnelse.

Jens Lorentzen