Av Arne Jakobsen,fylkestingsrepresentant (Ap)

Det private supplementet som Danielsens skole er, blir i KrFs handling foretrukket fremfor selve fundamentet i den videre utdanning, nemlig de fylkeskommunale videregående skoler. For de private skolene er tydeligvis KrF villig til å ofre prinsipper og vedtatte prioriteringslister, når de er med på å gi slike skoler preferanse. Ja, så ivrig er KrF og Helen Fløisand at de gir Danielsens videregående skole særbehandling.

En sørger for at fylkeskommunen påtar seg utgifter som de iht. privatskoleloven ikke er forpliktet til. En slunken fylkeskommunal kasse skal punge ut med til sammen 15 mill. kroner. Vedtatte prioriteringsplaner for tilbygg i den offentlige skole blir skjøvet til side. Konsekvensen blir at den offentlige lovpålagte skole taper i kampen om midlene. Når Helen Fløisand i sitt svar taler varmt for valgfriheten og foreldreretten så er det selvsagt greit. Men det er ikke like greit at hun med det valg hun har foretatt, svikter den offentlige skole. Også når det gjelder den videregående offentlige skole har vi et ansvar for elever og foreldres rett til å ha sine barn i en skole som tilfredsstiller de krav som vi alle bør være enige om.

I sitt innlegg «sauser» fylkesvaraordføreren til med en rekke synspunkter.

La meg bare ta fatt i ett av disse; Det er riktig at Arbeiderpartiet stemte i budsjettbehandlingen for år 2000 for en bevilgning til Steinerskolen. Arbeiderpartiet er da et ansvarlig parti. Vi tar da konsekvensene av at det tidligere er gjort vedtak som forplikter i budsjettsammenheng.

Arbeiderpartiet har ikke tradisjon for å bryte avtaler som bygger på forpliktende vedtak. Det var også bakgrunnen for vår stemmegivning i støtte til Steinerskolen.