Av Knut Hansen

Den startet som kjent etter Robert Stoltenberg og Otto Jespersens satire rundt statsministeren. Jespersen var blitt selve manifestasjonen av ondskap og negativ innflytelse på barn og unge i samfunnet. KrF viet til og med store deler av årsmøtet sitt i Åndalsnes til negative omtaler av Jespersen. Nylig brukte Bondevik TV 2s sendetid i Tabloid til å erklære seg selv som mobbet, etter å ha berørt folks sympati for Tore Tønne med skyts mot media.

Hvis KrF er så opptatt av mobbing som problem generelt, hvorfor settes det stadig i forbindelse med at de selv føler seg dårlig behandlet? Hva med for eksempel alle homofile som sliter med selvmordstanker som en følge av kristnes holdninger? Kirken driver en apartheidliknende praksis ovenfor homofile, som får lov til å vaske kirkegulvene men diskrimineres mot mer betydningsfulle stillinger. TV-programmer om kristne homofile som har tatt sine egne liv er blitt sendt og problemet er blitt tatt opp i mediene flere ganger, uten at vi da har hørt noe fra verken Bondevik eller KrF. Kanskje svaret er å finne i Bibelen, som mange av KrFs velgere og politikere har en fundamentalistisk bokstavtro på?

Uavhengig av diskusjoner om hvem den historiske Jesus var, nevnes ofte hans bud om nestekjærlighet for å fremheve kristendommens gode natur. Dessverre har den også andre sider, noe fundamentalistene tar minst like alvorlig. Ifølge Matteus fordømmer Jesus på det sterkeste alle som ikke slavisk følger lovene og profetene fra Det gamle testamente. I GT kan man lese at menn som praktiserer homofili skal ikke mindre enn drepes (3. Mosebok 20:13). Skriftstedet blir ofte dratt inn i debatten av fundamentalister, som et bevis på den «gode Guds» holdning til homofili (Barn og unge læres ukritisk hvor god denne guden er, også uten innvendinger fra KrF). I kapitlet etter forteller guden at folk med lyter og mangler vanhelliger ham. Spesielt nevnes de som er blinde eller halte, vansiret i ansiktet, har et vanskapt lem, en brukket fot eller hånd, hvit flekk på øyet, skabb, eller noe annet utslett, er pukkelrygget, dverg eller skadet i pungen. Aller verst er kritikk eller ulydighet mot guden, med en pinefull død som straff, noe som fortsatt er gjeldende lov i en del muslimske land. Kristne fundamentalister har heldigvis lite makt her i landet, men holdningene kommer stadig til uttrykk som sure oppgulp fra en fortid vi burde ha lært av. Som tidligere KrF-velger vil i hvert fall ikke jeg gjøre samme tabben om igjen; å støtte fundamentalistene for en bedre hverdag for alle, med Jesu ubetingede bud om nestekjærlighet som lokkemiddel. Jeg har altfor stor respekt for personen som sa det.