Av ordfører Kristian Helland

Ja, lederen er også bekymret over hva statsminister Kjell Magne Bondevik vil mene om dette.

Jeg takker BT for omsorgen og tillater meg følgende innføring i politisk språkbruk:

Begrepet «borgerlig» er etter min oppfatning utgått på dato. Begrepet ble rett nok brukt i den politiske debatt for 30-40 år siden, og har sine røtter i den sterkt blåfargede høyresiden i norsk politikk.

Kristelig Folkeparti passer ikke inn i denne betegnelsen. Hvis man ønsker å presisere at KrF ikke er et sosialistisk parti, så bør man bruke betegnelsen «ikke-sosialistisk». Og det er en korrekt beskrivelse av KrF! KrF kan ikke beskrives som et kristen-sosialistisk parti, selv om partiet i skattepolitikk og sosialpolitikk, historisk sett, har vært mer på linje med de sosialistiske parti, enn med Høyre.

Det er i det hele tatt svært vanskelig å plassere KrF på den tradisjonelle venstre-høyreaksen. Kristelig Folkeparti er på mange måter «nokke for seg sjøl»! Statsministeren og vår partileder, Valgerd Svarstad Haugland bruker ofte begrepet «sentrumsparti» når de omtaler KrFs plassering i det politiske landskap. Det er en svært relevant betegnelse: KrF har plassert seg i sentrum av norsk politikk og har i mange år samarbeidet både til høyre og til venstre på den tradisjonelle aksen. Historien har vist at KrF med denne sentrumsplasseringen er et attraktivt parti som mange vil samarbeide med.

Det mest korrekte man kan si om dette partiet, er å ta navnet på alvor: KrF er et Kristelig Folkeparti! Navnespørsmålet ble også drøftet da partiet ble stiftet for 70 år siden, den 4. september 1933 i Bergen. Andre interessante navneforslag var med i diskusjonen; dette skriver jeg mer om i min bok om Nils Lavik og stiftelsen av KrF, som blir utgitt i september. De som ønsker å studere KrFs røtter og første periode i norsk politikk, frem til 1940, vil ha glede av å lese nevnte bok!

Til slutt: Når ledere i Bergen Høyre og Fremskrittspartiet i Bergen gjentatte ganger prøver å «fange» KrF ved å si at KrF er et borgerlig parti, så protesterer jeg av minst to grunner:

1. Betegnelsen er utgått på dato og passer ikke inn i dagens politiske retorikk.

2. Disse to nevnte partiene bruker bevegelsen for å fortelle KrF i Bergen at partiet er kommet i skade for å samarbeide med partier man egentlig ikke skulle samarbeide med. KrF bør nå komme tilbake til den borgerlige fold!

KrF i Bergen er et selvstendig parti med sitt eget program og sine egne visjoner. Vi hopper ikke fordi om andre partier sier hopp! Hvis KrF i Bergen skal hoppe, gjør de det av egen fri vilje og fordi man tror at «hoppet» tjener partiet og byens befolkning.

Så får valgresultatet 15. september bestemme hva KrF som sentrumsparti skal gjøre de fire kommende år. Vi kvir oss ikke for å ta ansvar, men vi søker ikke makt for maktens egen skyld!