Det lille bytoget kommer helt sikkert til å tjene inn masse penger, som kan brukes til fellesgoder for befolkningen. Dessuten kan Gaia-bussene trenge litt konkurranse, slik at bussbillettene kan bli litt billigere. Den eneste betenkeligheten er, at det må uhorvelig mange privatbiler til for å betale byggingen av banen. Enkelte hevder også at det ville være mer fornuftig å bruke pengene på å bygge ut kollektivfelt, men slike usakligheter bør man heve seg over.

For øvrig vil jeg foreslå at man forlenger Nesttun-sporet til Kvamskogen, for det er svært mange som har hytter der, og når det er mye snø kan der være vanskelig å finne parkeringsplass.

Når det gjelder trafikken til flyplassen, så vil bybanen ta dobbelt så lang tid som bussen, men det gjør ingenting, for det er jo så koselig å kjøre tog.

SVEINUNG SÅKVITNE, HØYSKOLELEKTOR, BERGEN