— Det er latterlig. Vi bør få ha like lang russetid som elever andre steder i landet, sier formann i russestyret ved Åsane gymnas, Anne Engesæter Røen.

Elevorganisasjonen har 135.000 medlemmer i videregående skoler. De tviler på at et forbud mot russedresser er lovlig, og har bedt sin advokat John Christian Elden se på det.

- Vil provosere

— Elever bør få velge selv hvilke klær de skal gå i. Vi er motstander av et slikt forbud. Det er absolutt en fare for at det provoserer og vil virke mot sin hensikt, sier leder for Elevorganisasjonen, Jan Fredrik Stoveland.

Som første skoleeier i Norge vil Hordaland fylkeskommune nekte elevene å gå i russedress før 1. mai. Dette vil ikke være problematisk juridisk sett, mener de.

De ønsker også forbud mot reklame for og salg av russeeffekter på skolens området. Fylkeskommunen vil også ha en skriftlig avtale mellom rektor og russestyrene der det gjøres klart hvilke rettigheter og plikter russen har.

«Fyll, hærverk og ulykker»

Torsdag denne uken skal fylkesutvalget behandle saken etter at den er utsatt flere ganger. Trolig får forslaget flertall. Selv om skolene har høstferie, mobiliserer neste års russ. De varsler demonstrasjon når fylkesutvalget samles.

Det er fyll med misbruk av alkohol og narkotika, hærverk, trafikkulykker, seksuelle overgrep, plaging av andre elever og et sterkt kommersielt press fylkeskommunen vil unngå med de nye reglene.

«Det er ei kjelde til uro at russen tøyer grenser som i verste fall kan føre til ulykke og død», skriver fylkesopplæringsdirektøren i sitt forslag. Holdningsskapende arbeid i samarbeid med russen selv vektlegges.

ý Konsentrert festing

— Det er positivt at fylkesopplæringsdirektøren fremhever forebyggende og holdningsskapende arbeid. Vi støtter også arbeidet for å hindre mer kommersielt press i skolen, sier Stoveland. Han mener at en konsentrasjon av feiringen ikke trenger være bedre, og viser til Oslo der russen selv har bestemt at russefeiringen skal starte i mai.

— Det kan bli mange arrangementer på få dager, noe som lett går ut over skolen, heller enn at feiringen blir lagt til helgene og hverdagene skjermes, sier lederen i Elevorganisasjonen. Høyre er blant partiene som er motstander av et forbud.

— Det er naivt å tro at festingen blir mindre utagerende ved å forby russedrakt. Det er viktig at russen blir behandlet som voksne og må ta ansvar som voksne. Vi har tro på at den enkelte skole klarer å lage retningslinjer for feiringen, sier Tom-Christer Nilsen (H).

VARSLER KAMP: Russen vil ikke på noen måte finne seg i at russefeiringen blir innskrenket. De varsler kraftige demonstrasjoner når fylkesutvalget samles for å drøfte saken. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ