Arne Sortevik, kommunalråd/gruppeleder Frp

Det er som forventet — og faktisk også forståelig - at partiene AP og H føler behov for å forsvare sim forskjellspolitikk.

AP har lenge “kjempet” for å “bli kvitt” de gule kortene; ordningen som gir minstepensjonistene i Bergen en ordning med dekning av utgifter til lege og medisin.

Ordningen som AP nå er med på å føre videre avviser de som er blitt minstepensjonister etter 31.12.-98. AP innfører altså også en forskjellsbehandling av minstepensjonister.

H argumenterte i Bystyret for at hele “ordningen” egentlig var komplisert å administrere og for dyr å betale.

Etter flertallsvedtaket i Bystyret kan de minstepensjonister som har fått beholde ordningen i 12 mnd på ingen måte føle seg trygg på at den blir videreført.

Mitt hovedpoeng er fortsatt at Bystyret - inkludert partiene AP og H - i disse to sakene viser frem på en svært tydelig måte at de driver forskjellsbehandling.

I tilbud til minstepensjonistene viser AP og H “bekymring” om økonomi; det blir for dyrt!

I spørsmålet om hvor mange flyktninger Bergen kommune skal ta imot er partiene AP og H overhode ikke interessert i - eller bekymret over - hva det koster!

For FrP er prioriteringen omvendt!

Det er faktisk AP som driver kynisk forskjellsbehandling av ulike grupper.

Det er faktisk H som bør få mer enn gult kort for sitt reservasjonsløse ønske om å fortsette et omfattende mottak av flyktninger uten å ville vite hva det koster kommunen.