Haukene i George W. Bush' administrasjon rettferdiggjør gjennom 11. septemberretorikk («axis of evil») et angrep på et diktatorisk regime, men også et folk som gjennom sin ledelses arroganse og gjennom vestlige lederes arroganse, er blitt påført en lidelse som kan sammenliknes med folkemordene i Rwanda og Kosovo.

Bush understreker at han vil gjennomføre disse planene selv om hans allierte ikke vil støtte ham. Dermed bryter han med god diplomatisk skikk.

Et angrep mot en annen stat, Irak, er ulovlig ifølge Genèvekonvensjonene, som også USAs angrep mot Afghanistan var det. USA gjør seg følgelig skyldig i krigsforbrytelser.

Det er sannsynlig at USA har interesse av å kontrollere Irak på grunn av landets store oljeressurser. Vi vet også at interesser i USA lenge forhandlet med Taliban for å få bygge en oljeledning gjennom Afghanistan. Det kan derfor se ut som om USAs motiver i krigføringen i Afghanistan og en eventuell krigføring i Irak er tåkefulle.

Hvis dette er tilfelle, er det en fornærmelse overfor ofrene og de pårørende etter 11. septemberangrepene som blir brukt som påskudd for denne krigshissingen.

ANDRÉ MØLLERHAUG,

PAX BERGENSIS