Av Heidi Havelin,

nestleder i Arbeiderpartiets bystyregruppe

Saken som ble behandlet handlet heller ikke om noen omkamp om det, men om hvilken kunnskap man skal be om for å kunne vurdere konsekvensene av en biltunnel til Arna.

Mindretallet ba om svar på en del spørsmål i forbindelse med konsekvensutredningen. Bystyreflertallet brukte saken til nok en gang å slå fast at de vil bygge Arnatunnelen.

Flertallet i bystyret vil ikke vite hvilke konsekvenser en biltunnel til Arna kan få for miljøet, for trafikken i sentrum eller for kollektivtrafikken.

Disse spørsmålene er sentrale for oss i vår vurdering av Arnatunnelen. Det er naturlig å spørre om tilhengerne av Arnatunnel er redde for svarene på disse spørsmålene?

Argumentet om «miljøtunnel» er hulere enn noensinne når flertallet ikke vil ha svar på miljøspørsmålene omkring tunnelen.

Våre begrunnelse for å gå imot bygging av en Arnatunnel for biler er nettopp hensynet til miljøet.

Vi vil heller ha et nytt spor gjennom Ulriken for jernbanen, og vi vil utbedre veistrekningen mellom Arna og Midtun. Kombinasjonen av dette mener vi gir en bedre transportløsning for Arna og en bedre miljøløsning for Bergen.

På strekningen mellom Arna og sentrum er kollektivandelen 40 prosent, det er den høyeste i hele Bergen. Istedenfor å bygge tunnel for biler vil vi bygge et spor til for jernbane til Arna. Det vil gi muligheter for et enda bedre kollektivtilbud til Arna. Bygger man en tunnel for biler mister jernbanen noe av sitt konkurransefortrinn, ved at det kjappeste er å ta toget.

Samtidig tror vi at en biltunnel vil føre til økt biltrafikk inn til sentrum. Det er en kjent sak at nye og bedre veier fører til økt trafikk.

Denne vinteren har vi hatt rekordstor luftforurensning i Bergen. Folk med luftveisplager og barn er blitt bedt om å holde seg inne på de verste dagene.

Biltrafikken er en av hovedgrunnene til luftforurensningen. Trafikkøkningen som følge av en ny Arnatunnel, som skal lede biltrafikken inn i sentrum, vil forverre denne situasjonen. I tillegg vil tunnelen kunne lede trafikken, som i dag går på strekningen mellom Arna og Midtun, til Nygårdstangen og dermed inn i Bergensdalen. Derfor er vi bekymret for konsekvensene av å bygge en Arnatunnel for biler, for beboerne i sentrum og i Bergensdalen.

For Arbeiderpartiet er det viktig å få en så god konsekvensutredning som mulig, slik at bystyret har best mulig grunnlag når vedtak skal fattes. Vi syns det er riktig at konsekvensutredningen skal gi svar på de spørsmålene både tilhengere og motstandere av tunnelen har.

Skal man fatte gode beslutninger må man ikke være redd for å skaffe seg mest mulig kunnskap.