Av Kari Sandstad,

leder for Skolenes Kontoransattes Landsforening,

tilsluttet KFO og YS

Hjerne — fordi vi ivaretar oppgaver innenfor de fleste områder utenom direkte undervisning, som elevinntak, skoleskyss, behandling av søknader til Statens lånekasse, administrasjon av eksamen, dokumentasjon til elevene (vitnemål og kompetansebevis), hybelformidling, budsjett, regnskap, lønn, post/arkiv, administrasjon av lokalutleie, sentralbordtjeneste, er informasjonssentral om alt som foregår ved skolen, hvor elever og ansatte befinner seg og mye mer. Hjerte - fordi vi er rådgivere og medmennesker for elever og andre som kommer til oss med sine små og store problemer. Skolenes kontorpersonale er stabil arbeidskraft som tar vare på kontinuiteten i skolen. Vil elevene få bedre service om våre tjenester konkurranseutsettes?

I forbindelse med budsjettet for 2004 er kommuner og fylkeskommuner pålagt å eksponere støttetjenestene for konkurranseutsetting. Fra medieoppslag kan vi lese om at kommuner og fylkeskommuner sparer mange millioner kroner på å konkurranseutsette tjenester. Skolenes Kontoransattes Landsforening, som er en yrkesorganisasjon for merkantilt personale ved grunnskoler og videregående skoler, er ikke imot en gjennomgang av kontorpersonalets ansvars- og arbeidsområder for å oppnå en mest mulig effektiv drift av skolen og sikre at vi hele tiden har fokus på det som er vår oppgave; å gi best mulig tjeneste til kommunens og fylkeskommunens innbyggere. Men vi frykter at politikerne, når de skal sammenligne hva det koster å drive tjenesten selv opp imot å kjøpe tjenesten eksternt, kun sammenligner priser på de tjenestene som er målbare når de skal ta sin beslutning.

Det er veldig vanskelig å måle verdien av at vi er der når en elev kommer inn og har mistet klassen sin, eller trenger trøst og en plasterlapp, eller er askegrå og i ferd med å besvime, eller har så store private problem at han eller hun er nødt til å få bruke av vår tid for å få snakke, eller rett og slett låne en skulder en liten stund.

Våre medlemmer sier at det er denne kombinasjonen av å være saksbehandler innenfor skolens administrative ansvarsområder og samtidig være i kontakt med elevene som gjør vår arbeidsdag så spesiell. Barna og ungdommene gir oss mye, derfor ønsker vi også å gi tilbake til dem.

Når konkurranseutsetting skal medføre effektivisering og økonomisk gevinst, er det ikke så vanskelig å tenke seg hva som blir salderingspost; tiden vi bruker på å gi elevene god service.

Derfor vil jeg oppfordre alle som har barn i skolen, gi din stemme til partier som er sitt arbeidsgiveransvar bevisst og tar høyde for at brukerne av kommunale og fylkeskommunale tjenester fortsatt skal få god service og kvalitet på tjenestene når konkurranseutsetting kommer på dagsordenen.

La skolene fortsatt få beholde både hjerne og hjerte!