Av Arild Holt-Jensen

Rasjonalisering, effektivisering i privat virksomhet betyr som alltid at det skal produseres mer ved mindre innsats. Det er OK når man i varehandelen øker gjennomstrømmingen i kassen ved strekkoder i stedet for å slå inn beløpene; men det er ikke OK når pleietrengende regnes i stykkpris pr. omsorgstime.

Uansett hva velmenende politikere måtte hevde vil konkurranseutsetting av offentlige tjenester bety farvel til «mennesket i sentrum». Når konkurranse mellom effektivitet og pris skal styre vil aktørene prøve å slippe å ta seg av de tyngste pleietrengende. Stykkprisen på dem blir for høy. Sykepleierforbundets undersøkelse viser at det er ille nok i dag; men ingen bør innbille oss at konkurranse på pris vil ta mer høyde for at det er store forskjeller i pleiebehov fra person til person. Omsorgsarbeid trenger idealisme og ønske om å gjøre en god jobb. Menneskelige svakheter er likt fordelt mellom offentlig og privat ansatte, det eneste som kan skje ved privatisering er at noen av de mest innsatsvillige går over i privat tjeneste pga. høyere timelønn. Men hvordan skal da regnskapet gå opp når det ønskes mer omsorgstid for mindre totalkostnad? Noen må det ramme! Tenk over hvem det blir!

Mange velgere tror dette valget dreier seg om innvandringspolitikk, det gjør det ikke! Gjennom stortingsvalg kan du kanskje påvirke innvandringspolitikk, men dette er et kommunevalg! Det viktigste du kan avgjøre denne gang er om du vil konkurranseutsette bestemor, eller kanskje deg selv. Hvis du ikke vil det har du valget mellom Sp, Ap, SV, eventuelt RV.

Jeg beklager sterkt at jeg som Venstre-medlem siden 1957, tidligere bystyremedlem og leder for partiets miljøvernutvalg ikke kan stemme Venstre denne gang, selv om jeg faktisk står på listen.