Av Tom-Christer Nilsen

fylkesordførerkandidat Høyre

Hva med billigere busspriser og bedre rutetilbud? Høres ikke det bra ut? Fylkestinget har sjansen neste uke, da skal det avgjøres om busselskapene får konkurranse. Det er fylkeskommunen som bestemmer om der blir konkurranse eller ikke.

Kollektivtrafikken i Hordaland er ordnet i monopoler. Gaia har monopol i store deler av Bergen og Os, HSD har monopol i mesteparten av resten av fylket. Monopoler fører generelt til høyere priser og lavere tilbud. Det er vel ting som tyder på at det kan være tilfelle også her i fylket, men vi vet ikke, fordi HSD og Gaia aldri har vært testet mot konkurrenter på pris og tilbud.

Nå er det på tide å gjøre det. I mange tiår har de lokale ruteselskapene fått lov til å ha en monopolfordel, uten noen form for konkurranse. Den tiden bør være over. Vi har et ansvar overfor de reisende å sørge for at de får det billigste og beste tilbudet. Den eneste måten vi kan finne ut av om vi gir det best mulige tilbud, er å teste busstransporten til Gaia og HSD mot andre konkurrenters i en skikkelig anbudskonkurranse.

Nå er selvsagt HSD og Gaia skeptisk til dette. Det er vel ikke rart, nå får de jo konkurrenter, og det er klart det er mer behagelig å være uten konkurrenter. Hansa syntes sikkert det var mer behagelig å ha monopol på brussalg. NRK mente jo medieverden ville gå under dersom vi fikk TV 2. Det er vel ingen tvil om at begge bedrifter har hatt godt av konkurranse. HSD og Gaias motstand og argumentasjon må ses som et partsinnlegg.

Hvorfor er noen redd for anbud? Vi er for det, fordi det blir bedre og billigere. Vi har sett det virke. Men, det er sterke interesser som i disse dager har ansatt egne lobbyister for å hindre det. Spørsmålet til dem må være:

Dersom dere mener at dere driver det best mulige kollektivtilbud, hva har dere da å være redd for? Vil dere ikke da vinne et anbud også? Det måtte jo bli en fjær i hatten. Iveren i kampen mot anbud forteller meg at det kanskje er noe å hente. Busselskapene trenger mer konkurranse. La oss gi dem det, og få et bedre kollektivtilbud i samme slengen. Penger spart her, betyr mer til flere ruter og lavere priser.