Både Familie & Medier, BarneVakten og andre har ropt ut dette budskapet de siste årene, og nå ber vi om at folk lytter til de kongelige ord:

Markedet flommer over av dataspill og andre tilbud som spiller på rå vold. Røster hevder at alt dette er «tidsriktig», men det må være noe galt når dette får underholdningsverdi. Det er naturlig at våre verdibegreper er i stadig forandring. «Alt til sin tid», heter det. Tidene forandrer seg og vi med dem, men visse grunnelementer bør stå fast, sa kong Harald.

I en uoversiktlig hverdag er det ikke lett for foreldre og andre å følge med på hva barn og unge møter på alle de arenaer de opptrer. Derfor er informasjonsbehovet stort. Enda viktigere enn kunnskap er viljen og evnen til å tenke sammenhengende. Når 45.000 barn blir mobbet i skolegården i dagens Norge, er ikke dette tilfeldige enkelthandlinger. Det er mer enn noe resultatet av en oppvekst som for mange er rå og brutal. Det er «grunnelementene» som faller sammen.

Det er en grunnleggende verdikrise vi står overfor. Nå må det bli slutt på at folk anklages for moralisering når de ønsker å ta tak i problemet. Vi må løfte i flokk for å gi barn og unge både vern og verdier til å møte morgendagen. Vi kan ikke leve med situasjonen slik den er i dag.

GEIR MAGNUS NYBORG,

GENERALSEKRETÆR I FAMILIE & MEDIER — KRISTENT MEDIEFORUM KKL