Med totalt 43 år i lønnet arbeid, 1948 til 1991, og fra 1991 som 100 prosent uførepensjonist, har min lønn til sammenlikning økt med «hele» 16,6 prosent brutto. Økning på netto i samme periode er 14,4 prosent.

Samme prosentsats på variable grunnbeløp gir høyst varierende uttelling i kroner. Men faste utgifter som offentlige avgifter til stat og kommune, samt økte egenandeler på helse og medisiner, slår ut med samme kronebeløp for alle.

Kanskje Stortinget kunne vurdert kongelig apanasje og opparbeidde pensjonsrettigheter samtidig som representantene vurderer og justerer sine egne pensjoner.

Budsjettkameratenes politikk om rettferdig fordeling gjør de fleste av oss til minstepensjonister.

Reidar Gjerstad, Fotlandsvåg