Artikkelen i Henne var et intervju med Kåre Bakken. Med brennende engasjement snakket Bakken om seks kvinner med seks barn i Bergen som forgjeves hadde søkt asyl. Hvor var kvinnebevegelsens engasjement i disse kvinnenes skjebne? spurte Bakken.

Agnete Strøm, kvinneaktivist i Bergen, fikk stukket til seg intervjuet med Bakken. Det ble starten på aksjonsgruppen «14 kvinner i Bergen», som både lokalt og nasjonalt har klart å sette søkelyset på spørsmålet om kjønnsbasert forfølgelse. Av de seks kvinnene har fire nå fått oppholdstillatelse eller asyl. Men ingen av dem har fått en prinsipiell begrunnelse som kan brukes i andre saker. Tallet på kvinner har vokst til 13, med totalt 22 barn. Flere av dem lever i skjul. Utgiftene til livsopphold tar privatpersonene som huser dem og nettverket rundt «14 kvinner i Bergen»; kvinneorganisasjoner og kvinnedominerte fagforbund. I hele landet dreier det seg om 30-50 saker.

Kjønnsbasert forfølgelse handler om alle kvinner som søker opphold på selvstendig grunnlag.

— Innvandringsmyndighetene er redde for å skape presedens for alle de kvinner som venter på en avgjørelse. Derfor er denne konferansen viktig, sier initiativtaker Agnete Strøm.

Bergen kommune er medarrangør. Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har personlig engasjert seg i saken. Hun viser til at påtrykk fra Bergen ligger bak når kommunalministeren nå har lovet lovendring og nye forskrifter for hvordan kvinneperspektivet skal ivaretas i innvandringssaker.