Mange mener at førskolelærere ikke er kompetente nok til å arbeide i skolen. Vet de hva de snakker om? Er dette den vanlige oppfattelsen?

Førskolelærere har alltid vært kompetente nok til å arbeide i barnehagen, og nå når 6-åringene er kommet inn i skolen, følger mange førskolelærere etter! Veldig mange allmennlærere ønsker helst ikke å ha denne aldersgruppen. De vet for lite påstår de, føler seg ikke kompetente nok! De har heller ikke fått undervisning om denne aldersgruppen. Da trenger selvfølgelig mange skoler en førskolelærer til denne gruppen! Her kommer også leken, og kunnskap om viktigheten av denne inn som et viktig moment! Også ifølge L97.

Førskolelæreren følger kanskje klassen videre til og med 4. klasse. Etter pålegg fra departementet er det ikke lov for førskolelærere å gjøre dette, dersom de ikke har ett ekstra år på høgskolen i faget småskolepedagogikk. Vet folk hva dette går ut på? Jo, kort fortalt er det lagt stor vekt på den grunnleggende lese-, skrive— og matematikkopplæringen, i tillegg til andre fagkretser som hører til i småskolen. Flere kollegaer av oss (allmennlærere), forteller at de er blitt avspist med en forelesning i lese- og skriveopplæring på allmennlærerutdanningen! (Ja, du leste riktig!) Vi vil nok tro at det står bedre til nå for tiden, men hvor mange har spesialutdannet seg på dette feltet? Ikke alle! Hvem tør da å fortelle oss at førskolelærere ikke er kompetente nok?

SMÅSKOLETEAMET VED LONE SKULE