OLAV LUNDESTAD, FRP

Ja, det ble kalt det når noen dommere forsøkte å rette opp en feildømming, som hadde gitt et lag en klar fordel, ved en ny feildømming, men nå til fordel for de andre. Et tvilsomt idømt frispark, et kort eller et straffespark, utløste samme reaksjon, men nå med motsatt fortegn. Den første uretten ble underforstått rettet opp med en ny. Det ligger mye gammeltestamentlig «Øye for øye, tann for tann», i et slikt resonnement. Men om en slik praksis med en dobbelt urett fører til større rettferdighet, er vel tvilsomt ?

Men by— og finansrådene mener tydeligvis at dette har noe for seg. Eiendomsskatten, en ren fiskalskatt, skal nå liksom bli mer rettferdig og «stueren» ved at den forhøyes og utvides til å gjelde alle eiendomsbesittere! Avgiftsleggingen på det som for mange har vært slitet med å skaffe seg egen eiendom, sniklegaliseres gjennom snedig begrepsmanipulasjon. Istedenfor å fjerne avgiften, utvides den til å gjelde flere. Men nå under et skalkeskjul av et misbrukt rettferdighetsbegrep - hvor galt kan det egentlig bli? Har virkelig ikke Bergen kommune mer fantasi og redelighet i kampen for å skaffe seg en bedre økonomi?