I Hordaland er det Lindås kommune som går hardest til verks. Til høsten sitter det 31 folkevalgte i kommunestyret, mot 41 inneværende periode.

Men selv om kommuneøkonomien i Lindås er preget av krise og kutt, er det ikke pengemangelen som krymper kommunestyret, forteller ordfører Odd Tøsdal (Ap).

Mer meningsfylt

— Politikerne er billige i drift. Viktigere har det vært å finne frem til en organisering som gjør det mer meningsfylt for alle å drive lokalpolitikk.

Langdryge møter og altfor mange småsaker har gjort kommunestyremøtene til en tålmodighetsprøve. Færre politikere og færre utvalg skal gjøre noe med det, håper Tøsdal.

Også Odda, Tysnes, Kvam, Bømlo, Askøy, Fitjar og Radøy i Hordaland har vedtatt å redusere størrelsen på kommunestyret.

I Sogn og Fjordane blir det færre politikere i Eid, Førde, Gloppen, Høyanger, Lærdal, Selje, Sogndal, Solund, Stryn, Vik, Vågsøy og Årdal.

Til sammen 122 færre folkevalgte bare i de to fylkene, viser en oversikt Kommunenes Sentralforbunds fylkeskontor og Bergens Tidende har utarbeidet. I tillegg har fylkestinget i Hordaland vedtatt en reduksjon fra 67 til 59 representanter.

Mer ansvarlighet

Victor Ebbesvik i Kommunenes Sentralforbund i Hordaland har diskutert de vedtatte reduksjonene med flere ordførere. Hans inntrykk er at de fleste gjør dette for å spare penger. Når størrelsen på kommunestyret krymper, endres ofte også størrelsen på formannskapet og andre utvalg.

I Førde blir bystyret krympet fra 35 til 27 representanter. Det er helt ned mot lovens minimumskrav.

Samtidig har lokalpolitikerne tegnet et helt nytt organisasjonskart. Hovedutvalgene skal bort. I stedet kommer et mektigere formannskap og et klageutvalg med bredt ansvar. Samtidig får rådmannen større fullmakter.

— Vi håper på denne måten å få større ansvarlighet inn i lokalpolitikken, sier ordfører Aud Viken (Ap). - Med dagens ordning er det blitt slik at den høyre hånden ikke vet hva den venstre gjør.

— I Selje har kommuneøkonomien vært et hovedargument. Administrasjonen ble slanket og omorganisert. Da var det naturlig å gjøre det samme med politikken, forteller ordfører Gunn R.V. Helgesen (KrF). - Vi har ikke lenger noen penger å «leke» oss med. Politikken handler mer om å bestemme oss for hva vi skal ta vekk.

De store taper i Lindås

I løpet av høsten har spørsmålet om tallet på folkevalgte vært tema i nesten alle kommunestyrene på Vestlandet. Flertallet velger imidlertid å holde på det antallet de har, selv om de ligger himmelhøyt over lovens minstekrav.

Hensynet til småpartiene er hovedårsaken til at flertallet vegrer seg for å fjerne representanter. Men ifølge ordfører Tøsdal i Lindås er det en myte at småpartiene taper når kommunestyrene krymper. Lindås kommune har beregnet hvordan kommunestyret ville sett ut hvis valgresultatet fra 1999 ble lagt til grunn for et kommunestyre med 31 i stedet for 41 representanter.

— Overraskende nok var det de største partigruppene som tapte mest. Ingen partier falt helt ut av kommunestyret, forteller Odd Tøsdal til BT.

Selv forlater Tøsdal lokalpolitikken til høsten - helt frivillig.