Fortjenstfullt har BT påpekt og fått frem at byens økonomi på mange måter synes ute av styring og kontroll for tiden. Måten problemene omtales på får meg imidlertid til å undres over forholdet til den grunnleggende forpliktelse pressen har til å fremme informasjon, debatt og samfunnskritikk.

Når finansbyråd Tystad — på vegne av koalisjonen som har styrt i 16 år - skal forklare store, og voksende underskudd, så fokuserer både han selv (ikke overraskende), og i tillegg BT (høyst overraskende) på hvem andre enn byrådet som har ansvar. Det er bydelsdirektører, det er private sykehjem og - ikke minst - det er regjeringen som har ansvaret, kort sagt alle andre enn finansbyråden.

Det reises ikke ett kritisk spørsmål til en finansbyråd som har lagt frem det ene urealistiske bybudsjettet etter det andre. Ikke ett kritisk spørsmål til byråden som har hatt all mulig anledning til både å bli oppdatert, og til å kunne styre økonomien til de bydelsdirektører som mistenkeliggjøres.

Finansbyråden er politisk og parlamentarisk ansvarlig for at byens økonomi styres i samsvar med de budsjetter som han selv har oppfordret bystyret til å vedta. Når han for tredje året på rad ikke er i stand til dette burde et naturlig spørsmål fra en kritisk presse være om han selv er beredt til å erkjenne det ansvar han har overfor bystyret. Bystyret forholder seg ikke til bydelsdirektører - kun til byrådene.

Hvorfor finner ikke BT grunn til å spørre om finansbyråden erkjenner noe ansvar for det tiltagende vanstyre vi ser av byen vår? Har BT en ukjent agenda om å gjøre sitt beste for å sikre det sittende byråd fornyet tillit ved høstens valg?

Bystyrerepresentant Hans E. Seim (H)