Innlegget er svar til Erna Solbergs interessante innlegg 11. februar, også i BT. Uten å gå i detalj i artiklene er det fort gjort å slå fast at det handler om fordelingsnøkkel, økonomi og penger — svært mye penger.

Kortversjonen blir: Bergen kommune trenger mer penger til gode tiltak overfor byens borgere. I de siste dager har vi også lest om Bergen kommune som skylder bergenserne 350-500 millioner kroner. En situasjon som har oppstått idet kommunen har krevd inn for høye vann- og avløpsavgifter gjennom flere år.

Historien gjentar seg - på midten av 90-tallet beregnet Bergen kommune for høy engangsavgift ved tilknytning på vann og avløp, penger som siden måtte betales tilbake.

Prinsippet om at for mye betalt avgift skal betales tilbake er klart for de aller fleste av oss. Å antyde at tidsfrister kan stoppe tilbakebetaling høres svært urimelig ut.

Annen økonomiinformasjon: Finansbyråden varsler budsjett-utgiftssprekk i størrelsen 200 til 250 millioner. (100 millioner mer enn tidligere varslet).

«Ikke siden slutten av 1980-tallet har kommunen hatt så store økonomiske problemer». Med i økonomibildet hører også det faktum at det er ikke stort mer enn to år siden Bergen kommune solgte deler av arvesølvet - BKK - for 4 milliarder. Dette for å styrke økonomien i en kommune som har for stor distanse mellom utgifter og inntekter. I denne urovekkende økonomiske situasjon finner finansbyråden det opportunt å foreslå at Bergen kommune skal oppta lån slik at man kan forsere bygging av bybane. Kommunens økonomi skal altså ytterligere forverres med opptak av nye lån.

Bybane-fundamentalistene skal ha bybane bygget koste hva det koste vil. Hittil har vi ikke sett et regnestykke forankret i realistiske fakta, som rettferdiggjør en dyr bybane.

Bybanens mor - Anna Elisa Tryti - vil ha bybaner i alle retninger. Prisen skremmer ikke bybane-moren. Hvem som ønsker å bli kalt bybanes far skal være usagt, men det er fare for at millionene sitter like løst der.

Bybanens pris skremmer altså ikke tilhengerne. Det har vi skjønt. Skulle der oppstå en aldri så liten tvil blant ja-folket om bybanens berettigelse, kan de slappe av, ettersom redaktøren i BT vil rettlede tvilere og bringe dem pent på plass i ja-koret. Det mest skremmende er kanskje den mangel på økonomisk forståelse blant mennesker som må og skal forstå det.

Byrådsleder Strøm-Erichsen ramser opp behovet for å ansette langt flere førskolelærere, lærere, sykepleiere og andre omsorgsarbeidere. Dette for å kunne gi et enda bedre tilbud til byens barn og eldre. Et prisverdig politisk mål som vil måtte slåss blant mange andre gode formål i et presset budsjett, og hvor kommunen også vil måtte dekke inn årlige driftsunderskudd en bybane vil skape.

Bybane-tilhengerne jobber målrettet med å gjennomføre et økonomisk eksperiment som med stor sannsynlighet vil bringe Bergen kommune i en økonomisk hengemyr vi neppe har sett maken til til dags dato - og det sier ikke så lite! Som man reder så ligger man.

Erik Thulin, Bergen