MARGARET STAKKESTAD

Etter de siste dagers oppslag i Bergens Tidende var leieboerforeningen i går invitert til møte med byrådet for å diskutere de uverdige forholdene i byens hospitser.

Leieboerforeningen krever handling umiddelbart, og mener de verste hospitsene bør stenges.

— Vi skal starte en kvalitetssikring av hospitsene som gjør at vi kan luke vekk de dyreste og de dårligste, sier fungerende leder av byrådet Trond Tystad.

Dersom det ikke skjer en forandring av disse botilbudene, er det aktuelt å komme med andre alternativer.

— Vi samarbeider med Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB). De har muligens 40 plasser til disposisjon slik at vi kan lage et tilbud, sier Tystad.

- 40 plasser er ikke nok

— Det er opp mot 100 personer som bor under kritikkverdige forhold, da er det ikke godt nok å komme med et tilbud til bare 40 av dem, sier Høisæther.

— Kvalitetsarbeidet vil vi gjøre for alle hospitsene, men vi må starte et sted. De verste stedene må bort først, sier Tystad.

Høisæther mener at på lang sikt må alle private hospitser avvikles, og kommunen ta hele ansvaret.

— Hospitsene må avvikles. Det bør ikke være privatpersoner som skor seg på andres tragedie, sier Høisæther.

Har nok penger

— Vi betaler helt klart for mye for dårlig kvalitet, sier Tystad.

Han poengterer at på dette området er kommunen i den spesielle situasjonen at de har nok penger.

— Å finne løsninger er både enkelt og vanskelig. Enkelt fordi vi har penger, men vanskelig fordi vi foreløpig ikke vet hva som er det beste tilbudet.

— Bostedsløse skal ha et tilfredsstillende tilbud, og vi jobber kontinuerlig med å få dette til, sier helsebyråd i Bergen Helen Nordeide Fløisand.

Hvorfor ser vi da slike tilfeller som vi har gjort de siste dagene ?

— Vi ser av og til at vi burde gjort en mye bedre jobb, sier hun.

LØFTER:</b> Stig Høisæther i Leieboerforeningen diskuterte de uverdige forholdene i byens hospitser sammen med byrådet i går.