• Vi har ingen plikt til å melde fra til foreldrene, selv om en 14-åring er blitt voldtatt, sier en kommunelege fra Hordaland.

Han er sjefen til psykologen som ventet et halvt år med å melde fra om at en 14-åring var utsatt for et seksuelt overgrep.

— En psykolog eller lege skal melde fra til barnevernet. Det er ikke vår oppgave å varsle foreldre, sier kommunelegen.

I oktober i fjor skal en 14 år gammel jente ha blitt voldtatt av en barne- og ungdomsarbeider ved en ungdomsskole i Hordaland.

Jenten valgte i mai i år å betro seg til kommunepsykologen om overgrepet. Dette skal være notert i 14-åringens legejournal.

Først i november i år fikk jentens foreldre kjennskap til saken. Psykologen ringte da hjem til faren, og oppfordret ham til å snakke med datteren.

— Hun har noe hun vil fortelle, skal psykologen ha sagt.

Dagen etter ble politiet koblet inn, og barnearbeideren har senere erkjent at han hadde samleie med skoleeleven.

Bergens Tidende kjenner til at jentens foreldre skal ha reagert voldsomt på at det tok seks måneder før de ble varslet.

— Jeg ønsker ikke å si noe om denne saken, sier kommunepsykologen.

Han vil heller ikke gi generelle kommentarer til problemstillingen.

Psykologens nærmeste overordnede, kommunelegen, mener at helsepersonell ikke har en absolutt meldeplikt overfor foreldre.

— Leger og psykologer har taushetsplikt. Vi må vurdere om det er hensiktsmessig å melde fra om voldtekt av mindreårige, sier kommunelegen.

Han mener advokat Anne Befring tar feil når hun sier det er lovstridig ikke å melde fra om seksuelle overgrep.

— Jeg betviler at det hun sier er riktig. Vi skal melde fra til barnevernet. Det er deres oppgave å kontakte foreldrene.

Kommunelegen vil ikke svare på spørsmål om den konkrete voldtektssaken. Det er uklart om kommunepsykologen varslet barnevernet.

Den 14 år gamle jentens bistandsadvokat, Line Ingebrigtsen, reagerer kraftig på psykologens fremgangsmåte.

— Det er sterkt klanderverdig at han ikke tok kontakt med foreldrene, mener Ingebrigtsen.

Jenten fikk store tilpasningsproblemer etter overgrepet. Foreldrene forsto at noe var alvorlig galt, men forsto ikke hvorfor datteren slet.

— De tok kontakt med psykologen, og spurte hva som feilte datteren deres. Selv da fikk de ikke noen informasjon, sier bistandsadvokaten.