Kommunenes Sentralforbund har beregnet at kommunene måtte tilføres 6,5 milliarder for å kunne opprettholde tjenestetilbudet. Regjeringen, med støtte fra Fremskrittspartiet, ga kommunene 2 milliarder. Når de aller fleste kommuner fra før hadde en presset økonomi, og 80 prosent av kommunens utgifter går til skole og eldreomsorg, så kan det ikke overraske noen at barn og eldre rammes.

Ifølge regjeringen er det ikke tilrådelig å gi kommunene mer penger. Men regjeringen og Fremskrittspartiet ga 12 milliarder i skattelette, mesteparten gikk til dem som har de «tykkeste lommebøkene».

Valget sto mellom «å satse på skolen» — eller «å satse på egen lommebok». Vi ser alle hva som vant.

ODD E. RAMBØL