Hvis dette er sant må de kommunale utgifter radikalt ned. Ikke i form av kutt i velferdstilbudet, men i form av kutt i skyhøye kommunale lønninger, kostbare studieturer jorden rundt, høye pensjonsutgifter (kr 40.000 pr. ansatt i premiebetalinger), kostbart byråkrati ... listen kan bli enda lengre.

Vi skattebetalere verken skal eller vil lide på grunn av elendig politisk håndverk. Vi vil ikke finne oss i økte økonomiske belastninger i form av økt eiendomsskatt eller andre avgifter.

ROLF MEYER,

TERTNES