Ikke bare brukt opp; men det forholder seg faktisk slik at «kvoten» av slike statlige midler til Hordaland er redusert.

På nasjonalt plan har Frp hatt bekymring for en slik utvikling lenge; det foreligger forslag fra Frp om å utvide statens rammer med ytterligere 5000 sykehjemsplasser!

I Bergen kommune har Frp lenge vært bekymret over manglende kommunalt tempo!

Da bystyret mandag 7.5.2001 behandlet sak om Handlingsplan for Eldreomsorg på nytt fikk vi bekreftet at det er stor grunn til uro over manglende fremdrift og manglende politisk villighet til satsing fra Bergen kommune.

Det provoserende i dette bildet er jo at hoveddelen av satsingsmidlene er det staten og ikke kommunen som står for!

Jobben som kommunen skal gjøre er å få frem byggeprosjekter som kan sikre at plasser blir bygget — etter Husbankens standard for ensengsrom - uansett hvem som skal bygge, eie og drive prosjektet.

Her har Bergen kommune sviktet!

Bystyret var mandag 7.5.2001 også såpass irritert på byrådets fremdrift i saken at forslag fra Frp som bl.a. sikrer vedtak om hvordan Fyllingsdalen Sykehjem og Røde Kors Sykehjem skal bygges ut - og til hvilken pris - ble vedtatt.

Men den kommunale somlingen ser nå altså ut til å kunne medføre at Bergen kommune kommer for sent med sine prosjekter; at prosjektene leveres til Fylkesmannen lenge etter at pengesekken er tømt!

Frp beklager dette på det sterkeste.

I et år har det vært kjent at Bergen kommune har vært blant de kommunene i Hordaland som har vært minst flink til å klargjøre prosjekter for bygging av sykehjem og omsorgsboliger.

Fra Frp har vi en rekke ganger etterlyst tempo i saken.

Fra Frp har vi også ved en rekke anledninger vist frem at det faktisk virker som om kommunen er avvisende til alt som smaker av «privat» drift - tom inklusive Røde Kors Sykehjem - samt forsøkt å utsettes slike prosjekter mest mulig.

Det er nok å vise til at private har forsøkt i snart fire år å få bygge sykehjem/omsorgsboliger på Tertnesflaten, og til at utbyggingsplanene til Hatlestad Eldresenter (120 sykehjemsplasser) stadig er under såkalt forhandling.

Byrådets håndtering av Handlingsplan for Eldreomsorg er kritikkverdig; og gir signaler om en skjult politisk agenda.

Frp beklager sterkt byrådets håndtering av saken; og lover å gjøre sitt for at dette dårlige arbeidet kan rettes opp slik at Bergens pleietrengende eldre får det antall sykehjemsplasser som må til!

Langvarige ventelister viser at Bergen kommune trenger ytterligere 450 sykehjemsplasser.

Det er forslaget fra Frp ved behandlingen av Handlingsplan for Eldreomsorg i Bergen; derfor trenger vi å samarbeide med alle som vil satse på bygging og drift av sykehjem for å sikre at plassene kommer så hurtig som mulig.

På nasjonalt plan vil Frp arbeide videre for utvidelse og forlengelse av det statlige handlingsprogrammet for bygging av sykehjem.