Ifølge henne vil en prisøkning på mellom 20 og 25 prosent på konsulenttjenester medføre at kommunen (eller i alle fall hennes avdeling for miljø og byutvikling) får nesten en firedel færre konsulenttimer for pengene. Kjære Edel: Når noe blir 25 prosent dyrere, så får du en femdel mindre for pengene. Når noe blir mellom 20 og 25 prosent dyrere, får du følgelig mellom en seksdel og en femdel mindre for pengene. Nå ble du vel glad!

Riktignok påpeker hun at dette er «enkelt og greit» beregnet. Vi får håpe at det er hun selv som er ansvarlig for denne altfor enkle og definitivt ikke greie beregningen, og ikke en av «blårussene» ved avdelingen. I så fall skal det bli mye moro ved fremlegging av budsjetter og regnskap fremover....

Victor Jensen (cand. prosent)