Det viste seg at mannen hadde avtale om ett besøk i uken fra omsorgsetaten! Hvordan kan man tillate at kommunen kaller noe slikt for omsorgsboliger? Hvor er omsorgen? Enda verre blir det når man vet at kommunene putter mennesker som er kvalifisert til sykehjemsplass inn i disse boligene. Dermed driver kommunene helt bevisst og skjuler de reelle ventelistetallene til sykehjemsplass.Enhver kan selv tenke seg til at der er mer pleie og omsorg i et sykehjem enn i en såkalt omsorgsbolig. På et sykehjem får man i hvert fall tilsyn oftere enn en gang pr. uke. (Skjønt det er visst dårlig stelt på sykehjemmene òg etter hvert. Effektivisering kalles det visstnok). Kommunale omsorgsboliger burde heller blitt kalt for «Kommunale aller nådigst-boliger». Det kunne være interessant å spørre byrådet i Bergen om de kan opplyse om hvor mange bergensere som er plassert i serviceboliger og omsorgsboliger, men som egentlig er kvalifisert til sykehjem. De tallene vil vi aldri få vite. For da ville den skammelige eldrepolitikken deres blitt avslørt. Og også byrådets partier vil jo ha stemmer til høsten...Pensjonistpartiet krever at det bygges langt flere sykehjem enn det det legges opp til. I Bergen alene kreves det 10 sykehjem kun for å kompensere for bortfallet av flersengsrommene. Deretter må det bygges flere for å øke kapasiteten og bedre dekningsgraden, samt redusere ventelistene. Etter at Stortingsmelding 50 ble vedtatt er det ikke engang bygget nok sykehjem i Bergen for å dekke bortfallet av flersengsrom.Men byggingen av serviceboliger og omsorgsboliger er økt. Dette gjøres for å skjule de høye reelle ventelistetallene. Pp vil ikke bygge flere slike boliger. Ikke for alle som er kvalifisert til sykehjem har fått den plassen de har krav på. I fjor døde over 70 mennesker i Bergen i køen... Året før 111. Skammelig er bare forbokstaven. For at Bergen skal klare å fylle den statlige normen for personer over 80 år innen 2004, må kommunen trikse ved å la serviceboliger regnes med.Da beholder Bergen i tillegg 135 dobbeltrom. Svindel? Til tross for en slik triksing vil der fortsatt være ventelister på godt over 200. Reelt nokså nært 400. Vis meg en servicebolig/omsorgsbolig med bemanning i nærheten av det som er på et sykehjem. Det knyttes likeledes stor usikkerhet til den fremtidige sykehjemsutbyggingen. Dere kan demonstrere mot denne politikken ved å bruke stemmeseddelen riktigere denne gang.

Terje Olsen, medlem Pensjonistpartiet