Hadde dette skjedd for noen år tilbake, hva hadde vært Fremskrittspartiets reaksjon? Vi hadde hørt et skrik om at det ikke var en kommunal oppgave å være reisebyrå. Vi ville få høre at det var misbruk av offentlige midler når kommunen på denne måten overtok oppgaver som private bedrifter var de rette til å løse. At pensjonister som hadde god nok økonomi til selv å betale sine sydenreiser, ikke hadde behov for skjulte kommunale subsidier i form av tilrettelegging og administrasjon — og vi ville - ikke minst, få en beskrivelse av hvilke kommunale oppgaver som ikke ble løst på en god nok måte - og selvsagt også blitt minnet om at dette var sløsing med skattebetalernes penger.

Men «det var den gang det - og itte nå».

Vi går interessante tider i møte når Fremskrittspartiet på denne måten går inn for å utvide det kommunale handlingsrom og dermed indirekte det kommunale ansvar. Mens Fremskrittspartiet ellers er travelt opptatt med å privatisere kommunale oppgaver, definerer altså ordfører Søviknes det nå som en kommunal oppgave å drive reisebyråvirksomhet.

Her bør andre ordførere lære av Søviknes, å arrangere sydenturer for pensjonister kan være gunstig for mange ting - ikke minst for mulighetene til å bli gjenvalgt. Sett i gang, det er kort tid til kommunevalget.

ODD E. RAMBØL