Det er merkelig at verken politikere eller ledelse i Gaia Trafikk ennå ikke ser ut til å skjønne at kollektivtransportens altoverskyggende problem i Bergen er den totale reisetiden.Jeg — og titusenvis av andre bilister - kommer ikke til å ta bussen selv om den blir gratis. Vi har rett og slett ikke "råd" til å kaste vekk så mye av vår verdifulle fritid.Jeg bor på Frekhaug og bruker minimum 3 timer pr. dag for å komme meg til og fra jobb med buss (jeg må skifte 1 gang). Jeg bruker 1 time med bil. Selv om det kommer til å koste meg og min kone 4000 kroner måneden å bruke bil, er ikke buss noe alternativ. Lignende valg står andre bilister overfor. Det er svært mye som kan gjøres for å gjøre bussreiser mer effektive. La meg bare ta ett eksempel. Jeg tar til tider buss både i Bergen og i Oslo. En altfor stor del av tiden gjennom Bergen sentrum brukes på å ta betaling av folk som skal inn på bussen. I Oslo laster en buss på Jernbanetorget inn 30 personer på 3 minutter. I Bergen er det ikke sjelden at den samme tid brukes på 3 personer. Informasjon om hva som vil gjøre trafikken mer effektiv ligger rett foran nesen på GAIA etter utallige leserinnlegg det siste tiåret , men jeg er begynt å tvile på om kompetansen hos politikere eller hos GAIA er tilstede for at så skal skje. Jeg har ikke noen annen forklaring på at alle de gode innspill som er kommet fra reisende oppigjennom årene ikke ser ut til å bli omsatt i praksis. ARNE DAAE HOPLAND