Av Inge Børslien,

leder Folkeaksjonen Jondalstunnel NÅ

Prosjektet Jondalstunnelen henger imidlertid på en svært tynn gren. Denne grenen heter «Overgangsordningen for store fylkesveianlegg». Det er denne grenen som er strukket frem for oss, og som vi har satset alt på skal holde. Det er også denne grenen som i det hele tatt har gjort det mulig å være så nær toppen av treet som vi er nå.

Men vi har dårlig tid. Grenen sages av for godt i 2005. (Da avsluttes overgangsordningen definitivt.) Innen den tid må vi ha høstet gevinsten i toppen av treet.

Grenen er også svak, og vi opplever stadig krefter som prøver å sage den av. Sist vi merket dette var ved behandlingen av statsbudsjettet i desember.

Viktige spørsmål må avklares snart:

Jondalstunnelen er et billig prosjekt for staten. For bare 50 millioner statlige kroner får landet «mye vei for hver krone». Vil Stortinget følge opp fylkestingets klare vedtak med mer enn fagre ord i neste statsbudsjett?

Vil Statens vegvesen bli ferdige med planene for tunnelen tidsnok, og vil prosjektet få en endelig prislapp som gjør snarlig realisering mulig ?

Vi ser at de fylkeskommunale rammene blir knappere. Dette gjør at fylkespolitikerne i Hordaland i disse dager må revidere fylkesveiplanen 2002 — 2011. Vil fylkespolitikerne ha nødvendig vilje og mot til å stå ved tidligere vedtak i de kommende 19 kritiske månedene?

Vil de aktuelle kommunene klare å bli enige om valg av løsninger, og vil kommunene klare å skaffe den del av finansieringen de har forpliktet seg til.

Hvem bør vi stemme på ved kommune- og fylkestingsvalget til høsten?

Vi mener folk nå har krav på svar på disse spørsmålene fra våre politikere og veibyråkrater. Vi inviterer derfor alle dere som er opptatt av samferdsel til folkemøte i Odda 2. april. Her har vi også invitert stortingspolitikere fra Hordalandsbenken og samferdselskomiteen, ordførerne fra Kvinnherad, Kvam, Jondal og Odda, kommunepolitikere og veimyndighetene. Vi regner også med at fylkespartiene vil la sine fremste kandidater til det nye fylkestinget i Hordaland møte oss, og vi inviterer gjester fra andre kommuner og regioner.

Vi er svært nær målet, men vi henger over avgrunnen, og knekker grenen vår nå faller vi helt til bakken. Da må vi begynne å klatre helt fra begynnelsen igjen som riksveiprosjekt. Dette tar mange år, og sterke krefter ønsker at nettopp dette skjer.

Terningen er kastet, folk i Hardanger og Kvinnherad stoler på at den grenen Stortinget har gitt oss holder.

Jondalstunnelen betyr svært mye for oss alle. Bedre kommunikasjoner er avgjørende for ny aktivitet, optimisme og vekst i Hardanger og Kvinnherad, og Jondalstunnelen er nøkkelen. Det kan være nok å nevne trusselen som henger over sykehuset i Odda. Jondalstunnelen betyr også mye for Bergen. Den gjør med et slag veien mellom Bergen og Østlandet over Haukeli nesten en time kortere og tilnærmet rassikker.

Jondalstunnelen trenger vår dugnadsinnsats nå. Ta turen til Odda, og vær med på å fylle kinosalen til siste ståplass denne dagen. La politikerne og byråkratene igjen få føle varmen og «trøkket» fra en fullsatt sal. Dette vil gi et signal som ikke vil være lett å ignorere i den kommende kritiske tiden.