— Bilen har kommet utfor veien, ned på et jorde og gått rundt. Bilen var totalvrak, sier politioverkonstabel Atle Kristensen ved Fana politistasjon til bt.no. Det var nullføre og svært glatt da utforkjørselen skjedde. Også ellers i distriktet rapporteres det om speilblanke veier.