debattAv Osmund Iversen, lederUllensvang Turistinformasjon formann, Ullensvang Næringsforum

BT skrev på lederplass 23. mai at det "er knapt til å tro" at fylkesrådmannen vil bevilge 100 millioner til Hardangerbrua. Videre påstår redaktøren at "det knapt finnes fornuftige argumenter for å gjenopplive" dette broprosjektet.

Er det ikke da underlig at kommuner, enkeltpersoner og bedrifter både i Hardanger, Hallingdal og Telemark fortsetter å kjempe for dette ufornuftige prosjektet? Vi vet ingenting, vi som bor her!

Vi kjemper mot fraflytting fordi konkurranseevnen forverres av elendige transportforhold, vi opplever at andre distrikt både vest og nord for oss har fått de trafikkløft som unnslipper oss gang på gang. Kan BT i fullt alvor tro at utsettelse av sykkelveier i Bergen vil ramme byen like mye som våre bygder rammes daglig? Behov er som kjent relative. Den dagen er langt borte at vi har råd til å forestille oss sykkelveier i Hardanger.

Fylkesrådmannens forslag viser hardingene at fylket fortsatt er en nødvendig politisk enhet.

Det er heldigvis Fylkestinget, ikke Bergen bystyre eller Bergens Tidende som skal se distriktets behov i sammenheng. For fjorten dager siden deltok fylkesrepresentanter på Voss i et todagers seminar sammen med veisjefene og næringslivet fra fire fylker for å se trafikken i sammenheng fra Ryfylke i sør til Sogn i nord. Hardangerbrua sto som sentralt punkt i diskusjonen, og der var så menn ingen faginstans som så ufornuft i den.

BT redaktøren så jeg ikke. Han trengte kanskje ikke ny informasjon, men det er knapt til å tro. En ansvarlig avis vil vel ikke usjekket resirkulere de samme halvtenkte ideologiene som den har eksponert siden 80-tallet? Det skjer ting i distriktet. Kom til Hardanger! Spør oss!